kuva8

Slideshow Image: 

kuva6

Slideshow Image: 

kuva3

Slideshow Image: 

Onnellisen asumisen ja innostavan yrittämisen kunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA TIEDOTTAA

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. päivänä huhtikuuta 2015 kello 9.00 – 20.00.

Vaalipäivän 19.4. äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:
001 Kirkonkylän äänestysalue,
        Frosteruksen koulu, Frosteruksenkatu 25, C-ovi
002 Venetpalon äänestysalue,
        Venetpalon koulu, Höykerintie 61
003 Saviselän äänestysalue,
        Saviselän koulu, Jylhänperäntie 20

Ennakkoäänestys 8. – 14.4. toimitetaan Kärsämäen kirjastossa, Pomojentie 3.

  8.4.2015 keskiviikko kello 9.00 - 16.00,
  9.4.2015 torstai  kello 12.00 - 20.00,
10.4.2015 perjantai  kello 9.00 - 16.00,
11.4.2015 lauantai  kello 12.00 - 16.00,
12.4.2015 sunnuntai  kello 12.00 - 16.00,
13.4.2015 maanantai  kello 12.00 – 20.00,
14.4.2015 tiistai  kello 12.00 – 20.00. 

Äänestäjän on ehdottomasti esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä todistus henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa henkilökortista ei peritä maksua, mutta korttia haettaessa on oltava mukana 2 poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Laitoksessa toimitettavasta vaalitoimituksesta ilmoitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Palvelutalo Koivupuiston ilmoitustaululla.

Kotiäänestys
Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hän saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä puhelimitse (044 - 445 6801) tai kirjallisesti kunnanvirastoon viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen kello 16. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kunnanvirastolta. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 8. – 14.4.2015 sattuvana päivänä klo 9-20. Päivästä ilmoitetaan erikseen.

Hanna Karsikas                                        Kati Partanen
puheenjohtaja                                         sihteeri