Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
222   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
223   Pöytäkirjantarkastajien valinta
224   Työjärjestyksen hyväksyminen
225 Kaavoituskatsaus v 2017
226   Lausunto Haapaveden kaupungin uudesta rakennusjärestyksestä
227 Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3-vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineistosta
228   Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
229   Edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen laajaan seurantaryhmään
230   Alueellinen maanpuolustukurssi 5.-9.2.2018
231 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2017
232   Tietosuoja-asiantuntijan/tietosuojavastaavan palkkaaminen Joki ICT:n omistaja-alueelle
233   Huoneiston myyntitarjous
234   Valtuuston päätösten täytäntöönpano
235   Vuoden 2018 presidentinvaalien vaaliviranomaiset
236   Vuoden 2018 presidentinvaalien ulkomainonta
237 Osavuosikatsaus 31.8.2017
238 Muutoksia vuoden 2017 talousarvioon
239   Lupapyyntö kunnanhallitukselle Frosteruksen koulun koulunkäynninohjaajan tehtävän täyttämiseen
240   Lupapyyntö kunnanhallitukselle perhepäivähoitajan toimen vakinaistamiseen
241   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
242   Muut pöytäkirjat
243   Tiedoksi saatettavat asiat
244   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja
245 Määräalan myyminen tilasta 317-402-39-150/Finnsvala Oy

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Kyllönen Jaana jäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Autio Mika valtuuston I vpj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä
Lampela Martti toimitusjohtaja
Turpeinen Teemu toimitusjohtaja

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 16.11.2017