Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
49   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
50   Pöytäkirjantarkastajien valinta
51   Työjärjestyksen hyväksyminen
52   Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta
53   Keskusvaalilautakunnan laskujen hyväksyminen
54   Vuoden 2018 talousarvio
55 Äänestyspaikoista ja -ajoista tiedottaminen
56   Vaalitoimitsijoiden nimeäminen kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikalle
57   Vaalitoimitsijoiden nimeäminen kunnan kotiäänestykseen
58   Ennakkoäänestys lähetekuorten toimittaminen
59   Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkio
60   Alustava kokousaikataulu
61   Tiedoksi saatettavat asiat
62   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Karsikas Hanna puheenjohtaja
Niemi Veikko jäsen
Manninen Riikka jäsen
Prättälä Martti jäsen
Isola Timo jäsen
Partanen Kati sihteeri

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 05.12.2017