Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
246   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
247   Pöytäkirjantarkastajien valinta
248   Työjärjestyksen hyväksyminen
249 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2018
250   Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat 1.1.-30.6.2018
251   Valtuuston koollekutsuminen
252   Kunnanhallituksen koollekutsuminen 1/2018-6/2019
253   Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen v. 2018-2019
254   Viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen v. 2018-2019
255   Kunnan ilmoitukset v. 2018-2019
256 Vuoden 2018 presidentinvaalien vaaliviranomaiset
257   Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan toimikaudeksi 2018-2021
258 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2017
259   Saatavien poistaminen kirjanpidosta
260   Maa-alueiden arvonkorotusrahaston purkaminen
261 Vakuutusturvan kilpailutus 2018-2021
262 Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton perustaminen
263 Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2018
264 Talousarvio 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2020
265 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
266 Kärsämäen teollisuusalueen kortteleiden 201, 202, 208 ja 210 sekä keskustan kortteleiden 12, 24, 34, 42 ja 42A kaavamuutokset
267 Määräalan myyminen tiloista 317-402-35-110 ja 317-402-35-99/Matin Konetyö Oy
268 Määräalan myyminen tilasta 317-402-35-74/Jori Laitila
269   Valtuustoaloite
270   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
271   Muut pöytäkirjat
272   Tiedoksi saatettavat asiat
273   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Pernu Harri varajäsen
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Ristinen Esko valtuuston pj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 14.12.2017