Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoukset vuonna 2018
5   Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2018
6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan selvitys hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2017
7 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma vuonna 2018 ja menotositteiden hyväksyjät
8 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja valtuustokaudelle 2017-2021
9   Kulttuuripalveluiden hoitaminen vuonna 2018
10   Vuoden 2018 kulttuuriavustukset
11   Tiedoksi saatettavat asiat
12   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Tiikkainen Antti pj
Korkatti Jouni vpj
Huovila Anna jäsen
Pekkala Antti jäsen
Kyllönen Jaana kh edustaja
Toppinen Ira siht.esitt.
Nahkanen Kirsi kirjastotoimenjoht.
Manninen Riitta liikunta- ja nuorisosiht.
Tuisku Iiris kulttuuriasiat
Niemi Veikko varajäsen

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 12.02.2018