Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Opetustoimen lautakunnan kokoukset vuonna 2018
5   Opetustoimen lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2018
6 Opetustoimen lautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma ja menotositteiden hyväksyjät vuonna 2018
7 Opetustoimen lautakunnan alaisen toiminnan päätösvallan delegointiasiakirja valtuustokaudella 2017-2021
8 Opetustoimen lautakunnan selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2017
9 Koulujen työ- ja loma-ajat lv 2018-2019
10   Perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2018
11   Asia ei julkinen
12   Virkavapaushakemus / TS
13   Viranhaltijan päätösluettelo
14   Tiedoksi saatettavat asiat
15   Muut mahdolliset asiat
16   Asia ei julkinen

Osallistuja Tehtävä
Seppä Marjatta pj.
Littow Timo vpj.
Huovila Tuula jäsen
Kumpulainen Pekka jäsen
Kyllönen Jaana jäsen
Manninen Riikka jäsen
Pietikäinen Mika jäsen
Ojalehto Pauli kh edustaja
Toppinen Ira siht. esitt.
Pesonen Tuomo perusop. koordinoiva reht.
Oikarinen Kari lukion rehtori

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 09.02.2018