Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Aluehallintoviraston selvityspyyntö (PSAVI/1818/05.06.03/2017)
5 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2017
6   Valtuuston päätösten täytäntöönpano
7 Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma 2018
8 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntö
9 Lausunto Kärsämäen pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
10   Vuoden 2018 valtionosuudet
11   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
12   Muut pöytäkirjat
13   Tiedoksi saatettavat asiat
14   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Kyllönen Jaana jäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Ristinen Esko valtuuston pj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä
Hänninen Kristiina johtava sos.työntek.
Puttonen Airi sosiaaliohjaaja
Ruotsalainen Virpi työllistämisvastaava

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 25.01.2018