Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Pöytäkirjantarkastajien valinta
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Teknisen lautakunnan kokoukset vuonna 2018
5   Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen v. 2018
6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko lautakunnan toiminnasta vuonna 2017
7 Tekninen lautakunta, toimivalla edelleen siirtäminen viranhaltijoille ja alaiselleen viranomaiselle
8 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja menotositteiden hyväksyjät
9   Frosteruksen koulun tilojen käyttömaksut Kärsämäen Katajan anomus
10   Valtuustoaloite
11   Viranhaltijan päätösluettelot
12   Tiedoksisaatot
13   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Saari Ilkka Puheenjohtaja
Hietala Pirkko Jäsen
Kumpulainen Leena Jäsen
Lohvansuu Katariina Jäsen/Vpj
Luonuansuu Kyösti Jäsen
Pernu Harri Jäsen
Hämäläinen Esko Esittelijä/sihteeri
Ojalehto Pauli Khall:edustaja

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivulla 30.01.2018