Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
18   Pöytäkirjantarkastajien valinta
19   Työjärjestyksen hyväksyminen
20 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 31.12.2017 / toimintakertomus opetustoimi
21   Lupapyyntö kunnanhallitukselle perhepäivähoitajan ja lastenhoitajan toimien vakinaistamiseen
22   Viranhaltijan päätösluettelo
23   Tiedoksi saatettavat asiat
24   Muut mahdolliset asiat
25   Lastenhoitajan irtisanoutuminen ja lupapyyntö kunnanhallitukselle täyttää lastentarhanopettajan toimi

Osallistuja Tehtävä
Seppä Marjatta pj.
Littow Timo vpj.
Huovila Tuula jäsen
Kumpulainen Pekka jäsen
Manninen Riikka jäsen
Pietikäinen Mika jäsen
Anttila Pekka kh pj
Ojalehto Pauli kh edustaja
Toppinen Ira siht. esitt.
Sarjanoja Riikka varhaiskasv. päällikkö
Oikarinen Kari lukion rehtori

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan verkkosivuilla  
Alkaen 01.03.2018