Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjan tarkastus
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Teknisen lautakunnan edustajien kuuleminen
5   Tarkastuslautakunnan koollekutsuminen vuonna 2018
6   Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen v. 2018
7 Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan käyttösuunnitelma
8   Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.12.2017
9   Arviointikertomuksen valmistelu
10   Tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi
11   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Jussila Aino jäsen
Myllymäki Tapio jäsen
Parkkila Väinö puheenjohtaja
Remes Aimo jäsen
Vähätiitto Elina jäsen
Hämäläinen Esko rakennusmestari
Jussila Esa kunnanjohtaja
Lohvansuu Katariina teknltk:n vpj.

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 01.03.2018