Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
35   Pöytäkirjantarkastajien valinta
36   Työjärjestyksen hyväksyminen
37   Kuntakonsernin tytäryhtiöiden yhtiökatsaukset
38 Ohjaus yhtiökokousedustajille
39 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.1.2018
40   Kärsämäen Kehityskeskus Oy:n osakkeiden arvon alaskirjaus
41 Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen
42 Selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta 2017
43   Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kerttu Saalasti säätiön hallitukseen
44   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pyhäjärven säännöstelyluvan muuttaminen sekä kalatalous- ja tarkkailuvelvoitteen asettaminen, Pyhäjärvi ja Kärsämäki (PSAVI/1482/2017)
45   Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta ja Sotilaspoikaperinne ry:n avustushakemus
46   Valinnanvapauspilotit PoP-maakunnassa
47   Äänestysaluejaon muuttaminen
48   Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
49   Lupapyyntö kunnanhallitukselle perhepäivähoitajan ja lastenhoitajan toimien vakinaistamiseen
50   Lastenhoitajan irtisanoutuminen ja lupapyyntö kunnanhallitukselle täyttää lastentarhanopettajan toimi
51   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
52   Muut pöytäkirjat
53   Tiedoksi saatettavat asiat
54   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Kyllönen Jaana jäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Autio Mika valtuuston I vpj.
Ristinen Esko valtuuston pj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä
Lampela Martti toimitusjohtaja
Mehtälä Jarkko toimitusjohtaja
Puranen Matti toimitusjohtaja

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 29.03.2018 09:00