Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
44   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
45   Pöytäkirjantarkastajien valinta
46   Työjärjestyksen hyväksyminen
47   Opetustoimen lautakunnan talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.04.2018
48 Kärsämäen kunnan perusopetuksen koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
49 Ostoliikenteen hoitajan valinta/Nurmesperän reittti
50   Virkanimikkeen muuttaminen 01.08.2018 alkaen
51   Opintovapaa / EA
52   Virkavapaa / AM
53   Luokanopettajan Hilkka Rautonen-Sulku irtisanoutuminen
54   Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy / ES
55   Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy / ES
56   Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy / JM
57   Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy / VL ja EL
58   Maksuttomaan oppilaskuljetukseen pääsy / ES, ES, SS, IS
59   Viranhaltijan päätösluettelo
60   Tiedoksi saatettavat asiat
61   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Seppä Marjatta pj.
Huovila Tuula jäsen
Kyllönen Jaana jäsen
Manninen Riikka jäsen
Ojalehto Pauli kh edustaja
Toppinen Ira siht. esitt.
Pesonen Tuomo perusop. koordinoiva reht.
Oikarinen Kari lukion rehtori

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan verkkosivuilla  
Alkaen 12.06.2018