Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
92   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
93   Pöytäkirjantarkastajien valinta
94   Työjärjestyksen hyväksyminen
95 Osavuosikatsaus 30.4.2018
96 Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkokuntalaisten asiakasmaksut
97   Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusopimuksen vuosihinnan tarkistaminen 1.7.2018 lukien.
98 Määräalan kauppa tilasta Kirkkotontti 317-881-1-0, n. 9285 mĀ(2)
99 Määräalan kauppa tilasta Kirkkotontti 317-881-1-0, n. 9342 mĀ(2)
100 Kiinteistökauppa tilasta Mäntykangas 317-403-8-86
101   Venetpalon koulun myynti
102   Perusopetuksen tuntikehys lukuvuonna 2018-2019
103   Kutsunnat 2018
104 Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi
105   Lausuntopyyntö sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa
106   Palkattomat työlomat
107 Kärsämäen kunnan muistamissääntö/merkkipäiväohjeistus
108   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
109   Tiedoksi saatettavat asiat
110   Muut pöytäkirjat
111   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja
112   Virkanimikkeen muuttaminen 01.08.2018 alkaen

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Kyllönen Jaana jäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Autio Mika valtuuston I vpj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 14.06.2018