Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
128   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
129   Pöytäkirjantarkastajien valinta
130   Työjärjestyksen hyväksyminen
131   Peruskoulun rehtorin viranhoito
132   Lausunto Tracegrow Oy:n Kärsämäen lannoitetehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
133 Poikkeamislupahakemus/Puhuri Oy, tuulivoimala H:n korottaminen Hankilannevan tuulivoimapuiston kaava-alueella
134   Poikkeamislupahakemus
135   Eron myöntäminen luottamustehtävästä/Korkiakoski Juha
136 Talouden toteutuminen 1.1.-31.7.2018
137 Venetpalon koulun myynti
138   Ostotarjous/Suomelan kulman liiketontti
139   Ostotarjous/Junnon teollisuusalueen liiketontti
140   Ostotarjous/Rivitalotontti Konttilan alueelta
141   Opettajien tva
142   Nimikemuutokset 1.9.2018 alkaen
143 Hallintokuntien ja tytäryhtiöiden selvitykset tarkastuslautakunnan antamiin suosituksiin ja parannusehdotuksiin
144   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
145   Muut pöytäkirjat
146   Tiedoksi saatettavat asiat
147   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Flankkila Timo varajäsen
Kyllönen Jaana jäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Mikkola Ari varajäsen
Loukkola Esko jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Autio Mika valtuuston I vpj.
Ristinen Esko valtuuston pj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 19.09.2018