Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
181   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
182   Pöytäkirjantarkastajien valinta
183   Työjärjestyksen hyväksyminen
184 Otto-oikeuden käyttäminen opetustoimen lautakunnan päätökseen/peruskoulun rehtorin virka
185   Koulupsykologin viran perustaminen
186 Hallintosääntö, päivitys 12/2018 ja delegoinnit
187 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon
188 Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2019
189 Vuoden 2019 talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2021
190   Vuonna 2019 toimitettavat vaalit: ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
191   Omaishoidontuen hoitopalkkiot v. 2019
192   Johtavan sosiaalityöntekijän virkavaalin vahvistaminen
193   Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat 1.1.-30.6.2019
194   Lausuntopyyntö Porsasmäki Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamispyynnöstä, Kärsämäki
195   Lausuntopyyntö Tracegrow Oy:n ympäristölupahakemuksesta
196 Pellonvuokraaminen Peltola 102:30/ Muranen 2, 317-03999-34
197   Hallintokuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätösluettelot
198   Muut pöytäkirjat
199   Tiedoksi saatettavat asiat
200   Muut mahdolliset asiat ja kunnan yhteistoimintaelinten edustajien puheenvuoroja

Osallistuja Tehtävä
Anttila Pekka puheenjohtaja
Flankkila Timo varajäsen
Lohvansuu Katariina jäsen
Loukkola Esko jäsen
Ojalehto Pauli jäsen
Pekkala Antti II vpj.
Pernu Harri varajäsen
Ruha Anne I vpj.
Aulis Raija valtuuston II vpj.
Autio Mika valtuuston I vpj.
Ristinen Esko valtuuston pj.
Jussila Esa esittelijä
Kuisma Tuukka pöytäkirjanpitäjä
Toppinen Ira sivistysjohtaja

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan www-sivuilla  
Alkaen 13.12.2018 09:00