Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
98   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
99   Pöytäkirjantarkastajien valinta
100   Työjärjestyksen hyväksyminen
101   Peruskoulun rehtorin virka
102 Opetustoimen lautakunnan päätösvallan delegointiasiakirjan päivitys
103 Peruskoulujen toimintasuunnitelmat lukuvuodeksi 2018-2019
104 Lukion toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2018-2019
105   Viranhaltijan päätösluettelo
106   Tiedoksi saatettavat asiat
107   Muut mahdolliset asiat

Osallistuja Tehtävä
Seppä Marjatta pj.
Littow Timo vpj.
Kumpulainen Pekka jäsen
Kyllönen Jaana jäsen
Manninen Riikka jäsen
Pietikäinen Mika jäsen
Ojala Päivi varajäsen
Anttila Pekka kh pj
Toppinen Ira siht. esitt.
Korkiakoski Juha perusop. apulaisrehtori
Oikarinen Kari lukion rehtori
Jussila Esa kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Kärsämäen kunnan verkkosivuilla  
Alkaen 26.11.2018