Olet täällä

Tekninen toimisto

Teknisen osaston henkilöiden tehtävät

Kunnaninsinööri
         
*  teknisen toimen osastopäällikkö
*  maankäytön suunnittelu, yleis- ja asemakaavoitus
*  maankäyttöön liittyvät asiat
          - kiinteistökauppojen valmistelu, lohkomiset, ym
          - maanvuokrasopimusten valmistelu
          - valtuuston hinnoittelemien tonttien kaupat asemakaavan alueella
* teollisuus- varastotilojen vuokrasopimusten valmistelut                
* rakennuskohteiden suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttamistehtävät
* yhdyskuntahuoltoon sekä kunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttöön liittyvät tehtävät
* kiinteän ja irtaimen omaisuuden käyttötehtävät
* elinkeinotoimintaan liittyvät tehtävät kuten kiinteistöt ja
   yhdyskuntahuolto sekä osallistuminen kehitysprojekteihin
* teknisen toimen yhteistyön kehittäminen ja hyödyntäminen
* talous- ja toimintasuunnitelman sekä investointiohjelman laadinta
* talouden ja toiminnan seuranta toimialalla
* teknisten palvelujen kehittäminen ja tiedotusasiat

Rakennusmestari
*  toimii lautakunnan esittelijänä
* kunnan rakennuskohteiden suunnittelu, työnjohto- ja valvontatehtävät
* kunnan kiinteistöjen ja irtaimiston käyttö- ja kunnossapitotehtävät
* jätehuoltoon ja ympäristönsuojeluun liittyvät kehittämis- ja kunnossapitotehtävät
* kaavateiden ja yleisten alueiden suunnittelu, kunnossapito, valaistus ja rakentaminen
* yksityistieasiat, yksityisteiden avustusasiat ja neuvonta
* puistoalueiden ja leikkikenttien suunnittelu, kunnossapito ja rakentaminen
* kunnan vakuutuksien seuranta ja valmistelutehtävät
* liikenneturvallisuuteen ja työturvallisuuteen liittyvät tehtävät
* osoitejärjestelmien ylläpitotehtävät
* kunnan puhelinasioiden hoitotehtävät
* osallistuminen talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan
* valmiussuunnittelutehtävät kunnan varautumisvastaavana
* kunnan työsuojelupäällikön tehtävät

Toimistosihteeri

 * Tekninen lautakunta
          - esityslistat / pöytäkirjat
          - talousarvion laadinta ja raportointi
          - www-sivujen päivitys
* laskutus
* laskujen tarkastus, tiliöinti ja talousseuranta
* korkotukilainat
* asuinhuoneistojen, hiihtomajan vuokraus
* yksityisteiden kesäkunnossapito- ja aurausavustusten maksamainen